ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 284022 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวอารยา นันทวิชิต
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวกนกพร วรรณสูญ
เจ้าหน้าที่พัสดุ (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กลุ่มบริหารงานบุคคล)นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)นายเกื้อ รักษาทรัพย์
แม่บ้านนายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)นางสาวญาณินท์ ใสสุก
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)นางทุเรียน เข็มศิริ
แม่บ้านนางกัลยธร กระแสร์เสียง
แม่บ้านนายวิชัย วงศ์จรัสมณี
ยามรักษาความปลอดภัยนายเล็ก สืบวัฒนศิลป์
ยามรักษาความปลอดภัย