ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 284007 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายบัญหาญ เดชเฟื่อง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโนบายและแผนนางกิ่งแก้ว เดชเฟื่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษนางนบชุลี เสาวนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางภัททิรา ทรัพย์เย็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางชิดชญา ฆังคะรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ