ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 284014 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายสยาม สุริยจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางณิชาภา วิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางอังสุมารินทร์ สืบสอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางสุมาลี สุริยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาววราภรณ์ ชมเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาววรรณวิชญา คำธง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน