ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 284013 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวบงกช สงกรานต์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษนางวรัชญา รักยศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษนางสาวกาญจนา รุณเกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโสนางสาวจารุวรรณ ชาวกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ