ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 284018 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายมาโนช โคมเดือน
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานายภควัต ตลับเพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางประภาพร มั่นเจริญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางพัชยา ซือมงกง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางรัศมี มีเดช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนายสินธ์ ศรีพลพา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ