ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 284005 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางชิดชญา ฆังคะรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
ธุรการกลุ่ม