[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายของลูกเสือสำรอง และสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ และ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเดินทางไกลและเข้าค่ายของลูกเสือสำร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา
โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ประชาสรรค์) ได้กำหนดให้วันที่ ๕ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ซึ่งในปีนี้วันมาฆบูชาตร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประกวดอ่านมาราธอน
วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องสมุดโครงการโลกนิทานของหนูโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดประกวดอ่านมาราธอน ซึ่งกิจกรรม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นิทรรศการ Eight C Three R สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการในงานศิลปหัตถ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการพัฒนาบุคลากร......
วันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) โดยการนำของนายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี พ.ศ.2562
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมี นายปราโมทย์ จินดางาม ผู้อำนวย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ........
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) พร้อมตัวแทนคณะครู..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน......
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ อาคารโดมอเน..... อ่านข่าวต่อ....