ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 2294 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
2294ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ(53)5 ตุลาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2293ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี(14)5 มิถุนายน 2563ปล้องวิทยาคม
2292ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาเคมี(8)1 มิถุนายน 2563ปล้องวิทยาคม
2291รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ฉบับ(31)20 พฤษภาคม 2563กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2290ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี และนักการภารโรง (35)15 พฤษภาคม 2563ปล้องวิทยาคม
2289ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนวและวิชาดนตรี(18)17 เมษายน 2563โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
2288ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาแผนที่-เข็มทิศ(19)13 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2287ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ(14)13 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2286หลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน"(27)15 ตุลาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2285เอกสารแนวทางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning(28)26 กันยายน 2562กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2284แนวทางการดำเนินงานการกำหนดสถานะทางทะเบียนราษฎรและการออกเลขประจำตัวบุคคล แก่นักเร(11)16 กันยายน 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2283ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.(30)11 กันยายน 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2282ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ(30)11 กันยายน 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2281รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(80)21 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2280รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(71)21 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2279รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสังกัด สพม.36 เปรียบเทียบโรงเรียน ชร./พย.(35)21 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2278ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา(54)17 พฤษภาคม 2562จุนวิทยาคม
2277ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์(76)15 พฤษภาคม 2562ปล้องวิทยาคม
2276ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฏศิลป์ และ วิชาเอกชีววิทยา(91)13 พฤษภาคม 2562พญาลอวิทยาคม
2275ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิช(65)13 พฤษภาคม 2562ปล้องวิทยาคม
2274ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรี(84)2 พฤษภาคม 2562บุญเรืองวิทยาคม
2273ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระศิลปะ จำนวน 1 ตำแหน่ง(84)26 เมษายน 2562แม่ต๋ำวิทยา