จำนวนผู้ใช้งาน 50 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 8444826 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2270 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งประกาศรายชื่อสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการครู สพม.36 ปี 563 พฤษภาคม 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการครู สพม.36 ปี 562 พฤษภาคม 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการครู สพม.36 ปี 561 พฤษภาคม 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการครู สพม.36 ปี 5630 เมษายน 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการครู สพม.36 ปี 5629 เมษายน 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาคณิตศาสตร์)2 พฤษภาคม 2556พะเยาประสาธน์วิทย์
127 ครั้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการ การพัฒนาฯเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อน ชพ.1 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์30 เมษายน 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ภาษาจีน)29 เมษายน 2556พะเยาประสาธน์วิทย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา29 เมษายน 2556ดอยงามวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูสอนวิชาเคมี28 เมษายน 2556ดอนชัยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง26 เมษายน 2556ดงเจนวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาจีนและฟิสิก26 เมษายน 2556ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์25 เมษายน 2556พานพิเศษพิทยา
127 ครั้งรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษและครูบรรณารักษ์25 เมษายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูสอนภาษาจีนและครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์24 เมษายน 2556ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน23 เมษายน 2556ขุนตาลวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง23 เมษายน 2556ภูซางวิทยาคม
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม.36 รายงานผลการดำเนินการหาผู้รับจ้างตามแบบฟอมร์19 เมษายน 55กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 419 เมษายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย19 เมษายน 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(อังกฤษใหม่)18 เมษายน 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (LAS) 17 เมษายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูจ้างสอน วิชาเอกพลศึกษา (สอนว่ายน้ำ หญิง)11 เมษายน 2556ปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 255511 เมษายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรี9 เมษายน 2556ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เอกสังคมศึกษาและ พลศึกษา7 เมษายน 2556ปงพัฒนาวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เอก ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา7 เมษายน 2556ปงพัฒนาวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน (ศิลปศึกษา) 1 อัตรา5 เมษายน 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งรายงานผล O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 (แก้ไขข้อมูลหน้า 28 และหน้า 54)4 เมษายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนปงรัชดาภิเษก4 เมษายน 2556ปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา3 เมษายน 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งแบบฟอร์ม รายงานจำนวนนักเรียนประจำพักนอน ประจำปีงบประมาณ 2556 3 เมย. 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนปงรัชดาภิเษก(แก้ไขล่าสุด)2 เมษายน 2556ปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา2555 2 เมษายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง โรงเรียนปงรัชดาภิเษก2 เมษายน 2556โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนปงรัชดาภิเษก2 เมษายน 2556ปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษษ1 เมษายน 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเเละเยาวชน 1 เมษายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งแก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เอกสังคม31 มีนาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งว5/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยา ฯ28 มีนาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศรับสมัครบุคลากรและครูอัตราจ้าง (แก้ไขวิชาเอกสังคมศึกษา)27 มีนาคม 2556ปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งประกาศรับสมัครบุคลากรและครูอัตราจ้าง27 มีนาคม 2556ปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ26 มีนาคม 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ26 มีนาคม 2556เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งรายชื่อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์26 มีนาคม 2556ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
127 ครั้งประกาศเรื่องการจัดซื้อหนังสือยืมเรียน 15 ปี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์26 มีนาคม 2556ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนปล้องวิทยาคม26 มีนาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ26 มีนาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่การเงิน26 มีนาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/46 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36