จำนวนผู้ใช้งาน 47 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 8444815 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2270 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน20 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255614 มิ.ย 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งโอนเงิน 12 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ)12 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดภาพวาดเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 8/255612 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
55 ครั้งกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gifl for mom ปีที่1112 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน12 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน12 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน12 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ "Art Camp" โดยมูลนิธิเอสซีจี11 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งทุนรัฐบาลญี่ปุ่น11 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งผลการสอบ O-NET เทียบกับค่าขีดจำกัดล่างของ สมศ.(เเปรียบเทียบปี 2555-2554)7 มิถุนายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Education Hub7 มิถุนายน 2556แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
127 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน6 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตเอกสาร จำนวน 1 อัตรา6 มิถุนายน 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งข้อมูลผลการสอบ O-NET เทียบกับค่าขีดจำกัดล่างของ สมศ. (วิเคราะห์ภาพรวมเขตพื้นที่)4 มิถุนายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.364 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งส่งคืนหลักฐานเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร4 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งเลื่อนการประชุมอบรมโครงการชวนคิดพาทำผลงานวิชาการรุ่นที่ 2 ไปในวันที่ 21-22 3 มิถุนายน 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งด่วนที่สุด! แจ้งเลื่อนการประชุมอบรมโครงการชวนคิดพาทำผลงานวิชาการรุ่นที่ 2 3 มิถุนายน 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งประกาศ สกสค. จ.เชียงราย เรื่องการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือบุตร3 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งตัวอย่างแผ​นพัฒนาคุณภ​าพของโรงเรี​ยนบุญเรือง​วิทยาคม (เพื่อส่ง สมศ.)31 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างคณิต โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม30 พฤษภาคม 2556เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
127 ครั้งลูกจ้างประจำลาออก30 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งคะแนนขีดจำกัดล่างคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2555 ของ สมศ.30 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 255630 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งโปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จัดทำโดย สมศ.)30 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งหนังสือแจ้ง กรอกข้อมูลนักเรียน ในระบบ Data cente27 พ.ค 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายไสว ใจเสาร์ดี ลูกจ้างประจำ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก27 พฤษภาคม 2556ปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์23 พฤษภาคม 2556เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
127 ครั้งเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม 22 พฤษภาคม 2556เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย21 พฤษภาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ สังกัด สพม.36 ครั้งที่ 1/255618 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม16 พฤษภาคม 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งผลการประเมิน LAS ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2555 (ผลรายบุคคลและรายโรงเรียน)15 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งปฎิทินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ กคศ. ว๕-๒๕๕๔ ประจำปี ๒๕๕๖15 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรวมรายงานผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ชั้น ม.6 และรายงานผลการทดสอบ LAS ชั้น ม.2 14 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูภาษาอังกฤษและครูบรรณารักษ์14 พฤษภาคม 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา13 พฤษภาคม 2556ดอยงามวิทยาคม
127 ครั้งโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประกาศรับสมัครครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย10 พฤษภาคม 2556????????????????
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์10 พฤษภาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครอัตราจ้าง ตำแหน่งบรรณารักษ์10 พฤษภาคม 2556ขุนตาลวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูเคมี9 พฤษภาคม 2556ไม้ยาวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ภาษาไทย)9 พฤษภาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งรายงานผลงานวิชาการอบรมพัฒนาฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ.บุญเพิ่ม จอมใจหาญ)9 พฤษภาคม 2556ฝ่ายบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย8 พฤษภาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้สอนวิชาภาษาไทย8 พฤษภาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู สพม.36ปี56 (แก้ไขใหม่)7 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้างเอกสังคมศึกษาและพลศึกษา 6 พฤษภาคม 2556ปงพัฒนาวิทยาคม
86 ครั้งประกาศรายชื่อสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการครู สพม.36 ปี 564 พฤษภาคม 56กลุ่มนโยบายและแผน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36