จำนวนผู้ใช้งาน 45 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 7351515 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2293 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งประชาสัมพันธํเข้าร่วมก่รแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 827 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งแจ้งผลการประกวดนิทานคุณธรรมของมูลนิธิศาสตราจารย์27 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือสำโรง27 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 27 มิถุนายน 2556โรงเรียนวาวีวิทยาคม
127 ครั้งประกาศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./¬๓๘ (พิเศ26 มิถุนายน 2556ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวรัฐสภา ประจำปี 5625 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้างเอกฟิสิกส์ รอบที่ 2 (งบเขตฯ)25 มิถุนายน 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งแจ้งการโอนเงินต่างๆเข้าบัญชี วันที่ 25 เมษายน 255625 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ24 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งรายงานสรุปผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่ 324 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 255624 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ครูวิชาภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา 23 มิถุนายน 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สพม.3621 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งแบบฟอร์มกรอกข้อมูลนักเรียนแยกเพศ ชั้น (ข้อมูล 10 มิ.ย 56)21 มิย.56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งส่งเรื่องคืนการเบิกเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล21 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโอนเงิน21 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งด่วน....ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกฟิสิกส์20 มิถุนายน 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน20 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255614 มิ.ย 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งโอนเงิน 12 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ)12 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดภาพวาดเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 8/255612 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
56 ครั้งกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gifl for mom ปีที่1112 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน12 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน12 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน12 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ "Art Camp" โดยมูลนิธิเอสซีจี11 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งทุนรัฐบาลญี่ปุ่น11 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งผลการสอบ O-NET เทียบกับค่าขีดจำกัดล่างของ สมศ.(เเปรียบเทียบปี 2555-2554)7 มิถุนายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Education Hub7 มิถุนายน 2556แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
127 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน6 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตเอกสาร จำนวน 1 อัตรา6 มิถุนายน 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งข้อมูลผลการสอบ O-NET เทียบกับค่าขีดจำกัดล่างของ สมศ. (วิเคราะห์ภาพรวมเขตพื้นที่)4 มิถุนายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.364 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งส่งคืนหลักฐานเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร4 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งเลื่อนการประชุมอบรมโครงการชวนคิดพาทำผลงานวิชาการรุ่นที่ 2 ไปในวันที่ 21-22 3 มิถุนายน 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งด่วนที่สุด! แจ้งเลื่อนการประชุมอบรมโครงการชวนคิดพาทำผลงานวิชาการรุ่นที่ 2 3 มิถุนายน 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งประกาศ สกสค. จ.เชียงราย เรื่องการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือบุตร3 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งตัวอย่างแผ​นพัฒนาคุณภ​าพของโรงเรี​ยนบุญเรือง​วิทยาคม (เพื่อส่ง สมศ.)31 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างคณิต โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม30 พฤษภาคม 2556เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
127 ครั้งลูกจ้างประจำลาออก30 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งคะแนนขีดจำกัดล่างคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2555 ของ สมศ.30 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 255630 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งโปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จัดทำโดย สมศ.)30 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งหนังสือแจ้ง กรอกข้อมูลนักเรียน ในระบบ Data cente27 พ.ค 56กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายไสว ใจเสาร์ดี ลูกจ้างประจำ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก27 พฤษภาคม 2556ปงรัชดาภิเษก
127 ครั้งโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์23 พฤษภาคม 2556เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
127 ครั้งเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม 22 พฤษภาคม 2556เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย21 พฤษภาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ สังกัด สพม.36 ครั้งที่ 1/255618 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36