จำนวนผู้ใช้งาน 45 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 8444808 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2270 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งตัวอย่างรายงาน​เดินทางไปร​าชการอบ​รมสัมมนาเชิ​งปฏิบัติธร​รมในฝัน รุ่นยกโรงเรียน5 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งแจ้งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบดำเนินงานผ่านระบบe-GP4 กันยายน 2556กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
127 ครั้งเอกสารส่งเบิกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานการเงินและบัญชี3 กันยายน 2556เชียงคำวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 87/2556 ลงวันที่ 3 กันยายน 25563 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ3 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 86/2556 ลงวันที่ 3 กันยายน 25562 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป2 กันยายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งแบบสำรวจข้อมูลครูเกษียณ ๒๕๕๖2 กันยายน 2556กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 85/2556 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 255630 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งทุนสร้างคนสร้างบัณฑิต29 สิงหาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศทุนมูลนิธิทวีบุญยเกตุปี 255629 สิงหาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 84/2556 วันที่ 28 สิงหาคม 255628 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 81/2556 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 255628 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ภาษาอังกฤษ)28 สิงหาคม 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครยามรักษาการณ์27 สิงหาคม 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประการสอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซ่มระบบไฟฟ้า27 สิงหาคม 2556แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
127 ครั้งด่วนที่สุดแก้ไขกำหนดการจัดกิจกรรมหนึ่งใจ...ติวให้น้อง26 สิงหาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน26 สิงหาคม 2556เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งจำนวนห้องสอบและจำนวนนักเรียนการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 255623 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งพนักงานราชการ ครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา22 สิงหาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครอัตราจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน21 สิงหาคม 2556เทิงวิทยาคม
127 ครั้งยกเลิกสอบราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน21 สิงหาคม 2556ยางฮอมวิทยาคม
119 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานราชการ(ครูผู้สอนสังคมศึกษา)20 สิงหาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ16 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งเชียงของวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ (053791434)16 สิงหาคม 2556เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 80/2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 255616 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 27/2556 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 255616 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรรเป็นพนักงานราชการ15 สิงหาคม 2556เชียงแสนวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคม13 สิงหาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง11 สิงหาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม8 สิงหาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 25568 สิงหาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานเลขานุการ8 สิงหาคม 2556เชียงคำวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 79/2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 25568 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้างเอกสังคม7 สิงหาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและครุภัณฑ์ 7 สิงหาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งส่งประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 7 สิงหาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน วิชานาฏศิลป์6 สิงหาคม 2556เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งประกาศ สอบราคาจ้าง จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน6 สิงหาคม 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชานาฏศิลป์ 6 สิงหาคม 2556เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งแจ้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 25563 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 2 สิงหาคม 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก บรรณารักษ์1 สิงหาคม 2556แม่สรวยวิทยาคม
127 ครั้งผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย31 กรกฎาคม 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 78/255631 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและครุภัณฑ์ 30 กรกฎาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัด รับใบเสร็จรับเงิน ที่กลุ่มการเงิน26 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานกิจการนักเรียน26 กรกฎาคม 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36