จำนวนผู้ใช้งาน 43 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 8444804 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2270 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งรายการโอนเงินรางวัลประจำปี 255430 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศ สพม.36 เรื่อง การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 29 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ28 ตุลาคม 2556เชียงคำวิทยาคม
127 ครั้งตารางสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 221 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ16 ตุลาคม 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งแจ้งยกเลิกการประชุมอบรมโครงการชวนคิดพาทำผลงานวิชาการ16 ตุลาคม 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้นำส่ง ตรวจสอบเครื่องราชฯปี 53 หากไม่มีโปรดแจ้ง จนท.11 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง11 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งรายงานการวิจัยและพัฒนา ระยะที่ 2 (ฉบับสรุป)9 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 48 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 38 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 28 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายละเอียดการนำเสนอผลงานฯ ไฟล์ที่ 18 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งร.ร.ที่จัดส่งตรวจสอบเครื่องราช ปี 53 ตาม หนังสือ ศธ04266/6359 ลว. 1 ต.ค. 56 8 ตุลาคม 2556บริหารงานบุคคล (
127 ครั้งประกาศรายชื่อครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป8 ตุลาคม 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งแข่งขันสวดพระธรรม7 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขทึ่ 1/2557 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 25564 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราววิทยาศาสต4 ตุลาคม 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งอบรม SS.V.T.C4 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งห้องสอบ 1 อำเภอ 1 ทุน จ.พะเยา4 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งห้องสอบ 1 อำเภอ 1 ทุน จ.เชียงราย4 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งสวดมนต์หมู่4 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกวดคลิปวีดีโอ3 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งแบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร เพิ่มเติมปีการเศึกษา3 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งรายชื่อบุคลากร รับใบชำระเงินกู้ ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่การเงิน3 ตุลาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูชาวไทย) จำนวน 3 อัตรา3 ตุลาคม 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) สอนภาษาอังกฤษ 2 อัตรา3 ตุลาคม 2556พานพิทยาคม
127 ครั้งผลการแข่งขันในกิจกรรมเยาวชน งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 25562 ตุลาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกสังคมศึกษา30 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 99/25556 ลงวันที่ 30 กันยายน 255630 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผลสอบพนักงานราชการ29 กันยายน 2556วัดถ้ำปลาวิทยาคม
127 ครั้งแบบบันทึกคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่าน ชั้น ม.129 กันยายน 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป28 กันยายน 2556วัดถ้ำปลาวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา(แก้ไข)26 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 96/2556 ลงวันที่ 25 กันยายน 255626 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งบุคลากรในสังกัดรับใบชำระเงินกู้/ใบเสร็จรับเงิน ธ.กรุงไทย เดือน ก.ย.25 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้ง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)25 กันยายน 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป23 กันยายน 2556วัดถ้ำปลาวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา23 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งตัวอย่างเอกสารประกอบการประกวดตามโครงการฯ OBEC AWARDS ประจำปี 255621 กันยายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งหลักสูตร "ชวนคิดพาทำ ผลงานวิชาการเพื่อส่งผลงานขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ"19 กันยายน 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 93/2556 ลงวันที่ 17 กันยายน 255617 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้ฯ12 กันยายน 2556พะเยาประสาธน์วิทย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ11 กันยายน 2556เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัด รับใบชำระเงินกู็/ใบเสร็จรับเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ11 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 กันยายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 90/2556 ลงวันที่ 10 กันยายน 255610 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนเอกภาษาจีน9 กันยายน 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ6 กันยายน 2556บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 89/2556 ลงวันที่ 5 กันยายน 25565 กันยายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36