จำนวนผู้ใช้งาน 31 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 7127709 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2288 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 1/2558 ลว. 3 ตุลาคม 25573 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน3 ตุลาคม 2557เวียงชัยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส1 ตุลาคม 2557พานพิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์1 ตุลาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา1 ตุลาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ1 ตุลาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครคุดเลือกบุึึคคลเป็นครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ30 กันยายน 2557แม่อ้อวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าวชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย30 กันยายน 2557งานบุคลากรโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 107/255726 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น26 กันยายน 2557โรงเรียนพญาเม็งราย
127 ครั้งร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)26 กันยายน 2557พานพิทยาคม
127 ครั้งประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ25 กันยายน 2557เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 40/2557 ลว.22 ก.ย. 255722 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงินเลขที่ 102/2557 ลว.19 กันยายน 255722 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแข่งขันสวดพระธรรมพร้อมคำแปล19/9/57กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น16 กันยายน 2557พญาเม็งราย
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 39/2557 ลว. 15 กันยายน 255716 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 101/2557 ลว. 12 กันยายน 255716 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในอาคารโรงเรียน (ร.ร.พญาเม็งราย)15 ก.ย. 2557พญาเม็งราย
127 ครั้งโครงการ อปพร. ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน11/9/57กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เรื่องสอบราคาซ่อมแซมผนังอาคารเรียนแบบ 424ล (พิเศษ)11 กันยายน 2557ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 99/2557 ลว. 10 กันยายน 255710 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 38/2557 ลว. 9 กันยายน 25579 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 55/2557 ลว. 9 กันยายน 25579 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย9 กันยายน 2557ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 97/2557 ลว. 5 กันยายน 25578 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย6 กันยายน 2557ดอยหลวง
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์5 /9/2557ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 37/2557 ลว.3 กันยายน 25574 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 95/2557 ลว. 3 กันยายน 25574 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
87 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์2/9/2557ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งรับสมสัครพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย29 สิงหาคม 2557ดอยหลวง
127 ครั้งประกาศผลสอบครูธุรการ28 สิงหาคม 2557วัดถ้ำปลาวิทยาคม
127 ครั้งทุนเซอร์เบียร์28 สิงหาคม 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงินเลขที่ 53/2557 ลว.27 สิงหาคม 255727 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูธุรการ26 สิงหาคม 2557วัดถ้ำปลาวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงินเลขที่ 36/2557 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 255726 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงินเลขที่ 91/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 255726 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานราชการวิชาเอกคณิตศาสตร์25/8/2557ปล้องวิทยาคม
127 ครั้ง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ๒๒ รายการยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งโครงการ PTT inspiration21 สิงหาคม 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูธุรการ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อ.แม่สาย 20 สิงหาคม 2557วัดถ้ำปลาวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน18 สิงหาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 51/2557 ลว.18 สิงหาคม 255718 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 89/2557 ลว.18 สิงหาคม 255718 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศ ซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง การยื่นเสนอขอเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 5715 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ15 สิงหาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่สารบรรณ15 สิงหาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง คนสวน13 สิงหาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งหลักเกณฑ์แนวทางการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice การเรียนร่วม13 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36