จำนวนผู้ใช้งาน 18 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 7360931 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2293 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย10 ตุลาคม 2557ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา10 ตุลาคม 2557ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
127 ครั้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผุ้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม A.L.T.C10 ตุลาคม 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 3/2557 ลว. 8 ตุลาคม 25579 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสรุปขั้นตอนการรับ-ส่ง obec e-office สพม.367 ตุลาคม2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 1/2558 ลว. 3 ตุลาคม 25573 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน3 ตุลาคม 2557เวียงชัยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส1 ตุลาคม 2557พานพิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์1 ตุลาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา1 ตุลาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ1 ตุลาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครคุดเลือกบุึึคคลเป็นครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ30 กันยายน 2557แม่อ้อวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าวชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย30 กันยายน 2557งานบุคลากรโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 107/255726 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น26 กันยายน 2557โรงเรียนพญาเม็งราย
127 ครั้งร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)26 กันยายน 2557พานพิทยาคม
127 ครั้งประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ25 กันยายน 2557เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 40/2557 ลว.22 ก.ย. 255722 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงินเลขที่ 102/2557 ลว.19 กันยายน 255722 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแข่งขันสวดพระธรรมพร้อมคำแปล19/9/57กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น16 กันยายน 2557พญาเม็งราย
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 39/2557 ลว. 15 กันยายน 255716 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 101/2557 ลว. 12 กันยายน 255716 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในอาคารโรงเรียน (ร.ร.พญาเม็งราย)15 ก.ย. 2557พญาเม็งราย
127 ครั้งโครงการ อปพร. ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน11/9/57กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เรื่องสอบราคาซ่อมแซมผนังอาคารเรียนแบบ 424ล (พิเศษ)11 กันยายน 2557ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 99/2557 ลว. 10 กันยายน 255710 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 38/2557 ลว. 9 กันยายน 25579 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 55/2557 ลว. 9 กันยายน 25579 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย9 กันยายน 2557ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 97/2557 ลว. 5 กันยายน 25578 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย6 กันยายน 2557ดอยหลวง
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์5 /9/2557ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 37/2557 ลว.3 กันยายน 25574 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 95/2557 ลว. 3 กันยายน 25574 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
74 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์2/9/2557ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งรับสมสัครพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย29 สิงหาคม 2557ดอยหลวง
127 ครั้งประกาศผลสอบครูธุรการ28 สิงหาคม 2557วัดถ้ำปลาวิทยาคม
127 ครั้งทุนเซอร์เบียร์28 สิงหาคม 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงินเลขที่ 53/2557 ลว.27 สิงหาคม 255727 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
119 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูธุรการ26 สิงหาคม 2557วัดถ้ำปลาวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงินเลขที่ 36/2557 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 255726 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงินเลขที่ 91/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 255726 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานราชการวิชาเอกคณิตศาสตร์25/8/2557ปล้องวิทยาคม
127 ครั้ง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ๒๒ รายการยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งโครงการ PTT inspiration21 สิงหาคม 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูธุรการ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อ.แม่สาย 20 สิงหาคม 2557วัดถ้ำปลาวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน18 สิงหาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 51/2557 ลว.18 สิงหาคม 255718 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 89/2557 ลว.18 สิงหาคม 255718 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36