จำนวนผู้ใช้งาน 45 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 8445096 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2270 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งคู่มือการเลือกตั้ง อกคศ.เขต10 พฤศจิกายน 2557กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ครูคอมพิวเตอร์7 พฤศจิกายน 2557บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งประกวดราคาจ้างปรุงปรับซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเร7 พฤศจิกายน 2557ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา7 พฤศจิกายน 2557พานพิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ครูคอมพิวเตอร์6 พฤศจิกายน 2557บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งแจ้งการโอนเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนปีงบประมาณ พ.ศ.25566 พฤศจิกายน 2557กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งใบสั่งจองหนังสือวันเด็ก6 พฤศจิกายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศผลสองการคัดเลือกครูฟิสิกส์3 พฤศจิกายน 2557พะเยาประสาธน์วิทย์
127 ครั้งแก้ไข ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม1 พฤศจิกายน 2557บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนฟิสิกส์31 ตุลาคม 2557พะเยาประสาธน์วิทย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม31 ตุลาคม 2557บุญเรืองวิทยาคม
127 ครั้งขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ31 ตุลาคม 2557ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
127 ครั้งคู่มือการควบคุมภายใน (ไฟล์ word)31 ตุลาคม 2557กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งคู่มือการควบคุมภายใน (ไฟล์ PDF)31 ตุลาคม 2557กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนวิชาสังคมศึกษา31 ตุลาคม 2557งานธุรการโรงเรียนเวียงแก่นวิทย
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งครูสังคม29 ตุลาคม 2557ธุรการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย28 ตุลาคม 2557งานธุรการโรงเรียนเวียงแก่นวิทย
127 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ27 ตุลาคม 2557ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
127 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างสอนวิชาฟิสิกส์27 ตุลาคม 2557พะเยาประสาธน์วิทย์
127 ครั้งรายการแก้ไข(การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล)27 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรายการแก้ไข(การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร)27 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งคู่มือการปฏิบัติงงานการควบคุมภายในสถานศึกษา27 ตุลาคม 2557กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา25 ตุลาคม 2557พานพิทยาคม
127 ครั้งการรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา วิชาเอกสังคม 2 อัตรา**24 ตุลาคม 2557พะเยาพิทยาคม
127 ครั้งโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูศิลปะ23 ตุลาคม 2557จันจว้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ23 ตุลาคม 2557จันจว้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก22 ตุลาคม 2557ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูภาษาอังกฤษ21 ตุลาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าวชั่วคราวตำแหน่งครูสังคมฯ20 ตุลาคม 2557งานบุคลากรโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก20 ตุลาคม 2557ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
127 ครั้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูฟิสิกส์)15 ตุลาคม 2557พะเยาประสาธน์วิทย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าวชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัยย13 ตุลาคม 2557งานธุรการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานราชการวิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อ.แม่จัน11 ตุลาคม 2557จันจว้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย10 ตุลาคม 2557ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา10 ตุลาคม 2557ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
127 ครั้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผุ้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม A.L.T.C10 ตุลาคม 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 3/2557 ลว. 8 ตุลาคม 25579 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสรุปขั้นตอนการรับ-ส่ง obec e-office สพม.367 ตุลาคม2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งใบแจ้งโอนเงิน เลขที่ 1/2558 ลว. 3 ตุลาคม 25573 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน3 ตุลาคม 2557เวียงชัยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส1 ตุลาคม 2557พานพิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์1 ตุลาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา1 ตุลาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ1 ตุลาคม 2557เวียงป่าเป้าวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครคุดเลือกบุึึคคลเป็นครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ30 กันยายน 2557แม่อ้อวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าวชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย30 กันยายน 2557งานบุคลากรโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งใบแจ้งการโอนเงิน เลขที่ 107/255726 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น26 กันยายน 2557โรงเรียนพญาเม็งราย
127 ครั้งร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)26 กันยายน 2557พานพิทยาคม
127 ครั้งประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ25 กันยายน 2557เชียงของวิทยาคม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36