จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 8642998 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2270 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
16 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 256424 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือประจำปี 25645 มีนาคม 2564กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
69 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน13 พฤศจิกายน 2563ปล้องวิทยาคม
50 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี5 มิถุนายน 2563ปล้องวิทยาคม
93 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาเคมี1 มิถุนายน 2563ปล้องวิทยาคม
68 ครั้งรายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ฉบับ20 พฤษภาคม 2563กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
32 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี และนักการภารโรง 15 พฤษภาคม 2563ปล้องวิทยาคม
31 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนวและวิชาดนตรี17 เมษายน 2563โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
76 ครั้งหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน"15 ตุลาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
78 ครั้งเอกสารแนวทางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning26 กันยายน 2562กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
53 ครั้งแนวทางการดำเนินงานการกำหนดสถานะทางทะเบียนราษฎรและการออกเลขประจำตัวบุคคล แก่นักเร16 กันยายน 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งรายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 621 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
97 ครั้งรายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 321 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
65 ครั้งรายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสังกัด สพม.36 เปรียบเทียบโรงเรียน ชร./พย.21 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
64 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา17 พฤษภาคม 2562จุนวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์15 พฤษภาคม 2562ปล้องวิทยาคม
99 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฏศิลป์ และ วิชาเอกชีววิทยา13 พฤษภาคม 2562พญาลอวิทยาคม
91 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิช13 พฤษภาคม 2562ปล้องวิทยาคม
59 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรี2 พฤษภาคม 2562บุญเรืองวิทยาคม
99 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระศิลปะ จำนวน 1 ตำแหน่ง26 เมษายน 2562แม่ต๋ำวิทยา
57 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์23 เมษายน 2562ปล้องวิทยาคม
110 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฏศิลป์17 เมษายน 2562พญาลอวิทยาคม
85 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง ครูแนะแนว และครูภาษาจีน10 เมษายน 2562ถ้ำปินวิทยาคม
56 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มศิลปะ2 เมษายน 2562แม่ต๋ำวิทยา
108 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง27 มีนาคม 2562พญาลอวิทยาคม
65 ครั้งประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ25 มีนาคม 2562แม่ต๋ำวิทยา
55 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระศิลปะ จำนวน 1 ตำแหน่ง15 มีนาคม 2562แม่ต๋ำวิทยา
112 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ฟิสิกส์และภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังเอกสารแนบ15 มีนาคม 2562พญาลอวิทยาคม
80 ครั้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาเคมี23 พฤศจิกายน 2561บุญเรืองวิทยาคม
99 ครั้งประกาศรับสมัครครูศิลปะ (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)2 พฤศจิกายน 2561แม่ต๋ำวิทยา
79 ครั้งประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน1 พฤศจิกายน 2561บุญเรืองวิทยาคม
106 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูภาษาจีน12 ตุลาคม 2561แม่ต๋ำวิทยา
123 ครั้งประกาศรับสมัครครูภาษาจีน (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)1 ตุลาคม 2561แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ10 สิงหาคม 2561ไม้ยาวิทยาคม
127 ครั้งจัดการประกวดคลิปวิดีโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ 4 (เที่ยว ไทย เท่) 5 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 3 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
118 ครั้งโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018 3 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์3 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์” 3 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้ง โครงการสะพานสานฟั่นเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11 (Bridges 2 Inventor Challenge201824 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งโครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Education & Cultural Exchange) 24 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูจ้างสอน ภาษาจีน18 พฤษภาคม 2561แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว16 พฤษภาคม 2561เชียงคำวิทยาคม
127 ครั้งโครงการอบรมหุ่นยนต์ใต้น้ำ (Underwater Robot)16 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
80 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้าง(ลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน)วิชาเอกภาษาจีน11 พฤษภาคม 2561แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาคอมพิว4 พฤษภาคม 2561บุญเรืองวิทยาคม
119 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนรายวิชาเคมีและดนตรี3 พฤษภาคม 2561ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ 30 เมษายน 2561ปล้องวิทยาคม
114 ครั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว26 เมษายน 2561เชียงคำวิทยาคม
114 ครั้งแก้ไขประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกเคมีและวิชาเอกดนตรี25 เมษายน 2561ปล้องวิทยาคม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36