จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 7741971 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
33 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ28 ธันวาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
38 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน13 พฤศจิกายน 2563ปล้องวิทยาคม
25 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี5 มิถุนายน 2563ปล้องวิทยาคม
88 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาเคมี1 มิถุนายน 2563ปล้องวิทยาคม
27 ครั้งรายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ฉบับ20 พฤษภาคม 2563กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
24 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี และนักการภารโรง 15 พฤษภาคม 2563ปล้องวิทยาคม
25 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนวและวิชาดนตรี17 เมษายน 2563โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
66 ครั้งหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน"15 ตุลาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
67 ครั้งเอกสารแนวทางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning26 กันยายน 2562กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
44 ครั้งแนวทางการดำเนินงานการกำหนดสถานะทางทะเบียนราษฎรและการออกเลขประจำตัวบุคคล แก่นักเร16 กันยายน 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
121 ครั้งรายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 621 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
61 ครั้งรายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 321 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
73 ครั้งรายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสังกัด สพม.36 เปรียบเทียบโรงเรียน ชร./พย.21 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
55 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา17 พฤษภาคม 2562จุนวิทยาคม
116 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์15 พฤษภาคม 2562ปล้องวิทยาคม
85 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฏศิลป์ และ วิชาเอกชีววิทยา13 พฤษภาคม 2562พญาลอวิทยาคม
67 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิช13 พฤษภาคม 2562ปล้องวิทยาคม
49 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรี2 พฤษภาคม 2562บุญเรืองวิทยาคม
80 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระศิลปะ จำนวน 1 ตำแหน่ง26 เมษายน 2562แม่ต๋ำวิทยา
57 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์23 เมษายน 2562ปล้องวิทยาคม
110 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฏศิลป์17 เมษายน 2562พญาลอวิทยาคม
84 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง ครูแนะแนว และครูภาษาจีน10 เมษายน 2562ถ้ำปินวิทยาคม
48 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มศิลปะ2 เมษายน 2562แม่ต๋ำวิทยา
85 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง27 มีนาคม 2562พญาลอวิทยาคม
56 ครั้งประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ25 มีนาคม 2562แม่ต๋ำวิทยา
44 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระศิลปะ จำนวน 1 ตำแหน่ง15 มีนาคม 2562แม่ต๋ำวิทยา
103 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ฟิสิกส์และภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังเอกสารแนบ15 มีนาคม 2562พญาลอวิทยาคม
72 ครั้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาเคมี23 พฤศจิกายน 2561บุญเรืองวิทยาคม
96 ครั้งประกาศรับสมัครครูศิลปะ (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)2 พฤศจิกายน 2561แม่ต๋ำวิทยา
73 ครั้งประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน1 พฤศจิกายน 2561บุญเรืองวิทยาคม
85 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูภาษาจีน12 ตุลาคม 2561แม่ต๋ำวิทยา
121 ครั้งประกาศรับสมัครครูภาษาจีน (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)1 ตุลาคม 2561แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ10 สิงหาคม 2561ไม้ยาวิทยาคม
127 ครั้งจัดการประกวดคลิปวิดีโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ 4 (เที่ยว ไทย เท่) 5 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
112 ครั้งกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 3 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
117 ครั้งโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018 3 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
123 ครั้งกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์3 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
125 ครั้งงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์” 3 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
32 ครั้งกีฬาคอร์ฟบอลไทย5 มิถุนายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
115 ครั้ง โครงการสะพานสานฟั่นเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11 (Bridges 2 Inventor Challenge201824 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
110 ครั้งโครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Education & Cultural Exchange) 24 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูจ้างสอน ภาษาจีน18 พฤษภาคม 2561แม่ต๋ำวิทยา
114 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว16 พฤษภาคม 2561เชียงคำวิทยาคม
99 ครั้งโครงการอบรมหุ่นยนต์ใต้น้ำ (Underwater Robot)16 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
61 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้าง(ลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน)วิชาเอกภาษาจีน11 พฤษภาคม 2561แม่ต๋ำวิทยา
118 ครั้งประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาคอมพิว4 พฤษภาคม 2561บุญเรืองวิทยาคม
73 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนรายวิชาเคมีและดนตรี3 พฤษภาคม 2561ปล้องวิทยาคม
125 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ 30 เมษายน 2561ปล้องวิทยาคม
102 ครั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว26 เมษายน 2561เชียงคำวิทยาคม
107 ครั้งแก้ไขประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกเคมีและวิชาเอกดนตรี25 เมษายน 2561ปล้องวิทยาคม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36