จำนวนผู้ใช้งาน 32 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 7419369 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2294 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
53 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ5 ตุลาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี5 มิถุนายน 2563ปล้องวิทยาคม
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาเคมี1 มิถุนายน 2563ปล้องวิทยาคม
31 ครั้งรายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ฉบับ20 พฤษภาคม 2563กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
35 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี และนักการภารโรง 15 พฤษภาคม 2563ปล้องวิทยาคม
18 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนวและวิชาดนตรี17 เมษายน 2563โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
19 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาแผนที่-เข็มทิศ13 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ13 กุมภาพันธ์ 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
52 ครั้งหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน"15 ตุลาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 ครั้งเอกสารแนวทางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning26 กันยายน 2562กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 ครั้งแนวทางการดำเนินงานการกำหนดสถานะทางทะเบียนราษฎรและการออกเลขประจำตัวบุคคล แก่นักเร16 กันยายน 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.11 กันยายน 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 ครั้งขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ11 กันยายน 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
80 ครั้งรายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 621 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
58 ครั้งรายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 321 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
35 ครั้งรายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสังกัด สพม.36 เปรียบเทียบโรงเรียน ชร./พย.21 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
54 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา17 พฤษภาคม 2562จุนวิทยาคม
97 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์15 พฤษภาคม 2562ปล้องวิทยาคม
91 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฏศิลป์ และ วิชาเอกชีววิทยา13 พฤษภาคม 2562พญาลอวิทยาคม
65 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิช13 พฤษภาคม 2562ปล้องวิทยาคม
84 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรี2 พฤษภาคม 2562บุญเรืองวิทยาคม
84 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระศิลปะ จำนวน 1 ตำแหน่ง26 เมษายน 2562แม่ต๋ำวิทยา
23 ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์23 เมษายน 2562ปล้องวิทยาคม
57 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฏศิลป์17 เมษายน 2562พญาลอวิทยาคม
30 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง ครูแนะแนว และครูภาษาจีน10 เมษายน 2562ถ้ำปินวิทยาคม
43 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มศิลปะ2 เมษายน 2562แม่ต๋ำวิทยา
95 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง27 มีนาคม 2562พญาลอวิทยาคม
63 ครั้งประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ25 มีนาคม 2562แม่ต๋ำวิทยา
39 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระศิลปะ จำนวน 1 ตำแหน่ง15 มีนาคม 2562แม่ต๋ำวิทยา
88 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ฟิสิกส์และภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังเอกสารแนบ15 มีนาคม 2562พญาลอวิทยาคม
59 ครั้งประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 ครั้งประชาสัมพันธ์ อบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) สพป13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 ครั้งประชาสัมพันธ์ อบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ สพป.ลพบุรี เขต213 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 ครั้งการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นส13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 ครั้งประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สพม.2227 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
41 ครั้งโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรูัชั้นสูง A.T.C.27 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
89 ครั้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาเคมี23 พฤศจิกายน 2561บุญเรืองวิทยาคม
62 ครั้งประกาศรับสมัครครูศิลปะ (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)2 พฤศจิกายน 2561แม่ต๋ำวิทยา
72 ครั้งประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน1 พฤศจิกายน 2561บุญเรืองวิทยาคม
62 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูภาษาจีน12 ตุลาคม 2561แม่ต๋ำวิทยา
76 ครั้งประกาศรับสมัครครูภาษาจีน (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)1 ตุลาคม 2561แม่ต๋ำวิทยา
44 ครั้งการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและเบื้องต้น สพป.บุรีรัมย์ เขต125 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
49 ครั้งโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและเบื้องต้น สพม.125 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
41 ครั้งโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง สพม. เขต3425 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
57 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ของสโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์10 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
90 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ A.T.C.31 สิงหาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
69 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่31 สิงหาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
52 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่24 สิงหาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
90 ครั้งประชาสัมพันธ์การจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ10 สิงหาคม 2561ไม้ยาวิทยาคม
116 ครั้งจัดการประกวดคลิปวิดีโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ 4 (เที่ยว ไทย เท่) 5 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36