[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประเมินยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นำโดยนายสุวิทย์ หวัดแท่น ผู้อำน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองและเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน(Open House) ปีการศึกษา 2562
21 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงบ่าย) โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) ได..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รร.บ้านพิเทน(วันครู 2502) ช่วงเช้า
21 กุมภาพันธ์ 2563โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) ได้จัดกิจกร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502)
20 กุมภาพันธ์ 2563โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) ได้จัดประชุ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดสงขลา ระดับปรถม
19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) ได้จัดโครงก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502)
13 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดยนายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะ ผอ.โรงเรียนบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นป.1 (RT) ณ โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู 2502)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) ได้ม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดสงขลา ระดับปฐมวัย
เมื่อวันที่่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนบ้านพิเทน(วัน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนบ้านพิเทน (วันคร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นิเทศการเรียนการสอนที่ใช้นวัตกรรมศูนย์เครือข่ายทุ่งยางแดง
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทางผู้บริหารศูนย์เครือข่าย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ รักบ้านเกิดพิเทน
เมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 นำโดยนายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา มาแนะแนว
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ทางโรงเรียนบ้านป่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนศาสนศึกษามาแนะแนว
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ทางโรงเรียนบ้านป่าทุ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นำโดยนายสุวิทย์ หวัดแท่นผู..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นำโดยนายสุวิทย์ หวัดแท่น ผ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ส่ง นร.ยุวเกษตรเข้าร่วมการอบรมฯ
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายสุวิทย์ หวัดแท่น ผู้อำนวยการโรงเ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]