จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 98921 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 232 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.1/63 ลว.3 ต.ค.623 ตุลาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.35/62 ลว.30 ก.ย.6230 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.34/62 ลว.16 ก.ย.6230 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.101/62 ลว.30 ก.ย.6230 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.100/62 ลว.27 ก.ย.6230 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.97/62 ลว.25 ก.ย.6227 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.96/62 ลว.20 ก.ย.6220 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.95/62 ลว.16 ก.ย.6217 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.94/62 ลว.10 ก.ย.6210 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.33/62 ลว.6 ก.ย.627 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.93/62 ลว.6 ก.ย.627 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.92/62 ลว.30 ส.ค.622 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งรายละเอียดค่าเช่าบ้าน (โรงเรียน) เดือนสิงหาคม 256229 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.91/62 ลว.29 ส.ค.6229 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.88/62 ลว.23 ส.ค.6228 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.87/62 ลว.16 ส.ค.6228 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.32/62 ลว.22 ส.ค.6228 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.31/62 ลว.8 ส.ค.6213 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.86/62 ลว.9 ส.ค.6213 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.85/62 ลว.5 ส.ค.626 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.30/62 ลว.31 ก.ค.6231 กรกฎาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.84/62 ลว.31 ก.ค.6231 กรกฎาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.29/62 ลว.22 ก.ค.6226 กรกฎาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.82/62 ลว.25 ก.ค.6226 กรกฎาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.80/62 ลว.22 ก.ค.6226 กรกฎาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.79/62 ลว.12 ก.ค.6213 กรกฎาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.78/62 ลว.9 ก.ค.6213 กรกฎาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.77/62 ลว.3 ก.ค.624 กรกฎาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.75/62 ลว.25 มิ.ย.6225 มิถุนายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.73/62 ลว.24 มิ.ย.6224 มิถุนายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.28/62 ลว.19 มิ.ย.6219 มิถุนายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.72/62 ลว.19 มิ.ย.6219 มิถุนายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.71/62 ลว.13 มิ.ย.6214 มิถุนายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.27/62 ลว.7 มิ.ย.627 มิถุนายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.70/62 ลว.7 มิ.ย.627 มิถุนายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.26/62 ลว.31 พ.ค.625 มิถุนายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.69/62 ลว.31 พ.ค.625 มิถุนายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน รร เดือน พค.6229 พฤษภาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.68/62 ลว.28 พ.ค.6229 พฤษภาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.25/62 ลว.24 พ.ค.6224 พฤษภาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.24/62 ลว.13 พ.ค.6224 พฤษภาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.65/62 ลว.24 พ.ค.6224 พฤษภาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.64/62 ลว.17 พ.ค.6224 พฤษภาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.63/62 ลว.13 พ.ค.6224 พฤษภาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.62/62 ลว.8 พ.ค.628 พฤษภาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.61/62 ลว.3 พ.ค.628 พฤษภาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.23/62 ลว.29 เม.ย.6229 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.60/62 ลว.29 เม.ย.6229 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.57/62 ลว.22 เม.ย.6229 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.56/62 ลว.19 เม.ย.6222 เมษายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
053601450
©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-2559 :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36