จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 252977 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 257 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งแจ้งจัดสรรงบประมาณ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ท5 มกราคม 2564บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งจัดสรรงบประมาณ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า5 มกราคม 2564บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งจัดสรรงบประมาณ โครงการโรงเรียนสุจริต5 มกราคม 2564บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.25/63 ลว.28 ม.ค.6328 มกราคม 2563บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.21/63 ลว.24 ม.ค.6328 มกราคม 2563บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.9/63 ลว.28 ม.ค.6328 มกราคม 2563บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.8/63 ลว.27 ม.ค.6328 มกราคม 2563บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.20/63 ลว.21 ม.ค.6323 มกราคม 2563บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.19/63 ลว.16 ม.ค.6317 มกราคม 2563บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.7/63 ลว.7 ม.ค.638 มกราคม 2563บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.18/63 ลว.7 ม.ค.638 มกราคม 2563บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.6/63 ลว.20 ธ.ค.6225 ธันวาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.14/63 ลว.20 ธ.ค.6225 ธันวาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.5/63 ลว.13 ธ.ค.6213 ธันวาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.13/63 ลว.13 ธ.ค.6213 ธันวาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.12/63 ลว.6 ธ.ค.626 ธันวาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.7/63 ลว.20 พ.ย.6228 พฤศจิกายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.4/63 ลว.26 พ.ย.6228 พฤศจิกายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.3/63 ลว.20 พ.ย.6228 พฤศจิกายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.2/63 ลว.13 พ.ย.6213 พฤศจิกายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.6/63 ลว.13 พ.ย.6213 พฤศจิกายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.5/63 ลว.11 พ.ย.6213 พฤศจิกายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.4/63 ลว.29 ต.ค.6229 ตุลาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.1/63 ลว.11 ต.ค.6215 ตุลาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.2/63 ลว.11 ต.ค.6215 ตุลาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.1/63 ลว.3 ต.ค.623 ตุลาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.35/62 ลว.30 ก.ย.6230 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.34/62 ลว.16 ก.ย.6230 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.101/62 ลว.30 ก.ย.6230 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.100/62 ลว.27 ก.ย.6230 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.97/62 ลว.25 ก.ย.6227 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.96/62 ลว.20 ก.ย.6220 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.95/62 ลว.16 ก.ย.6217 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.94/62 ลว.10 ก.ย.6210 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.33/62 ลว.6 ก.ย.627 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.93/62 ลว.6 ก.ย.627 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.92/62 ลว.30 ส.ค.622 กันยายน 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งรายละเอียดค่าเช่าบ้าน (โรงเรียน) เดือนสิงหาคม 256229 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.91/62 ลว.29 ส.ค.6229 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.88/62 ลว.23 ส.ค.6228 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.87/62 ลว.16 ส.ค.6228 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.32/62 ลว.22 ส.ค.6228 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.31/62 ลว.8 ส.ค.6213 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.86/62 ลว.9 ส.ค.6213 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.85/62 ลว.5 ส.ค.626 สิงหาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.30/62 ลว.31 ก.ค.6231 กรกฎาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.84/62 ลว.31 ก.ค.6231 กรกฎาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ บจ.29/62 ลว.22 ก.ค.6226 กรกฎาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.82/62 ลว.25 ก.ค.6226 กรกฎาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งการโอนเงินงบประมาณ บจ.80/62 ลว.22 ก.ค.6226 กรกฎาคม 2562บริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
053601450
©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-2559 :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36