สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 8379 ครั้ง   
BIG DATA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1


.: BIG DATA ข้อมูลบริหารงานพื้นฐานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1:.
.: BIG DATA ข้อมูลบริหารงานงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1:.
.: BIG DATA ข้อมูลบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1:.
.: BIG DATA ข้อมูลบริหารงานวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1:.

BIG DATA แสดงข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS โรงเรียนและเขตพื้นที่บริการรัศมี 5 กิโลเมตร [ดูทั้งหมด]