.
 
ข่าว e-Clips สำหรับโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
 
 
     e-Clips ที่ : 47 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 การดำเนินงานในกิจกรรมด้านสุขภาพ โภชนาการและการออกกำลังกายของโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ HLO (Health Literate Organization) ประจำปี 2564 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
..