ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 [เอกสารแนบ] [สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191] [เอกสารแนบ] [สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 ] [เอกสารแนบ] [สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ] [เอกสารแนบ] [สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ] [เอกสารแนบ] [สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 ประกาศขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ] [เอกสารแนบ] ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนบ้านหนองเหียง [เอกสารแนบ]