ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
Wudth1973@hotmail.com
โทร. 0639541935