นางสาวปาณภัช ยันตะพลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส