นายปัญญาวัฒน์ ธรรมเจริญจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านซ่อง