นายบุญเรือน โถปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเลียบ