ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 285593 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวอารยา นันทวิชิต
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวกนกพร วรรณสูญ
เจ้าหน้าที่พัสดุ (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กลุ่มบริหารงานบุคคล)นายเกื้อ รักษาทรัพย์
แม่บ้านนายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)นางสาวญาณินท์ ใสสุก
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)นางทุเรียน เข็มศิริ
แม่บ้านนางกัลยธร กระแสร์เสียง
แม่บ้านนายวิชัย วงศ์จรัสมณี
ยามรักษาความปลอดภัยนายเล็ก สืบวัฒนศิลป์
ยามรักษาความปลอดภัย