ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 285585 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต ๒
Supoght@hotmail.com
โทร. 0818237453นายพงศ์สันต์ โตเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
phongsan2506@gmail.com
โทร. 0810740025ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
Wudth1973@hotmail.com
โทร. 0639541935