ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 285595 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางจินตนา กฐินทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ju_ch2@hotmail.com
โทร. 0896881609นางสาวมาเลียม จิตตมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ