ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 285594 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายสยาม สุริยจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ssuriyachan@gmail.com
โทร. 0817828376นางณิชาภา วิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางอังสุมารินทร์ สืบสอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางสุมาลี สุริยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาววรรณวิชญา คำธง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน