ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 285590 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวบงกช สงกรานต์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
jumjim_2508@hotmail.com
โทร. 0898149895นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษนางวรัชญา รักยศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษนางสาวกาญจนา รุณเกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโสนางสาวจารุวรรณ ชาวกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ