ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 285600 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวกนกกานต์ สิรกนก
นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
blue-ink@hotmail.co.th
โทร. 0818185640นายสุกิจ อัครมหาเสนาวงศ์
นิติกรปฏิบัติการ