ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 285582 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายมาโนช โคมเดือน
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
manoch137@gmail.com
โทร. 0861389566นายภควัต ตลับเพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางประภาพร มั่นเจริญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางพัชยา ซือมงกง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนายสินธ์ ศรีพลพา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ