ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 285598 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางชิดชญา ฆังคะรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
tanatpron@hotmail.com
โทร. 0819968195