ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 270163 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวอารยา นันทวิชิต
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวกนกพร วรรณสูญ
เจ้าหน้าที่พัสดุ (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กลุ่มบริหารงานบุคคล)นายทองจันทร์ จันละพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มอำนวยการ)นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)นายเกื้อ รักษาทรัพย์
แม่บ้านนายสรายุทธ ล่ามกระโทก
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)นางนิตยา สุขเจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มนโยบายและแผน)นายกชกรณ์ ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการ(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)นางสาวญาณินท์ ใสสุก
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)นางทุเรียน เข็มศิริ
แม่บ้านนางกัลยธร กระแสร์เสียง
แม่บ้านนายธนวัฒน์ ผาวันดี
เจ้าหน้าที่ลูกเสือนายวิชัย วงศ์จรัสมณี
ยามรักษาความปลอดภัยนายเล็ก สืบวัฒนศิลป์
ยามรักษาความปลอดภัย