ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 260611 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวอารยา นันทวิชิต
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวกนกพร วรรณสูญ
เจ้าหน้าที่พัสดุ (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กลุ่มบริหารงานบุคคล)นายทองจันทร์ จันละพันธ์
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT (กลุ่มอำนวยการ)นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานลูกเสือ)นายเกื้อ รักษาทรัพย์
แม่บ้าน