ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 254391 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวนิรดา มุ่งหน้าที่
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางจินตนา กฐินทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนางสาวมาเลียม จิตตมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนายเทวกร พึ่งพระบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสาวนุช อ้อคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ