ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 275748 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางจินตนา กฐินทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวมาเลียม จิตตมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ