ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 270430 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายสยาม สุริยจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายอดิศักดิ์ สงกรานต์
นิติกรชำนาญการพิเศษนายนำพล รมพิพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางณิชาภา วิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางอังสุมารินทร์ สืบสอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางสุมาลี สุริยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสมทรัพย์ สิงห์ขร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาววราภรณ์ ชมเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวอรอนงค์ ชัยเดช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน