ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 256055 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายมนูญ ศรีนวลสกุลนี
พนักงานขับรถยนต์นายไพสันต์ กิมสือ
พนักงานธุรการนายนพณัฐ บุญแก้ว
พนักงานขับรถยนต์นายสุวิจักขณ์ โสมเมา
พนักงานขับรถยนต์นายสุรศักดิ์ แพ่งสมบูรณ์
พนักงานธุรการ