ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 256024 ครั้ง   
ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายอดิศักดิ์ สงกรานต์
นิติกรชำนาญการพิเศษนางสาวกนกกานต์ สิรกนก
นิติกรชำนาญการ