ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันเปิดภาคเรียน๑/๒๕๖๓
 


               วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการในสังกัด ได้ดำเนินการออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อรับฟัง และรับทราบปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการเตรียมการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารโรงเรียนคณะข้าราชการครู และนักเรียน
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1856 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 271899 ครั้ง Your IP Address is 3.215.174.30
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]