ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สโมสรลูกเสือแปดริ้ว
 


               วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายฉลวย สียา นายกสโมสรลูกเสือแปดริ้ว เป็นประธานการประชุมสโมสรลูกเสือแปดริ้ว เพื่อร่วมปรึกษาหารือรับทราบข้อบังคับของสโมสรลูกเสือแปดริ้ว บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ การรับสมัครสมาชิกเพิ่ม ประเภทสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และร่วมพิจารณาการดำเนินงานดังนี้ ๑) การจัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรม ๒) การบริหารงบประมาณ ๓) การออกใบเสร็จรับเงิน ๔) การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก ๕) การออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เพิ่มเติม ๖) และอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางจินตนา กฐินทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรลูกเสือแปดริ้ว และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1849 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 271895 ครั้ง Your IP Address is 3.215.174.30
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]