รับรางวัล "พระพฤหัสบดี"
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 


               วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ ประเภทหน่วยงาน ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยนายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทหน่วยงาน ระดับจังหวัด ตามโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมเงินรางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ประเภทบุคคล กลุ่มที่ ๑ ครูและอาจารย์ ได้แก่นางสาวปราณี เวสกามี ครูโรงเรียนตลาดบางบ่อ ประเภทบุคคล กลุ่มที่ ๒ ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่นายนำพล รมพิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ ๓ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ โดยนายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ผู้ได้รับรางวัลระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๑ ราย ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1998 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 274916 ครั้ง Your IP Address is 3.239.51.78
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/201 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า