เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ณ ร.ร.บ้านหนองปรือกันยาง
 


               วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒ พร้อมด้วย นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอท่าตะเกียบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด หลักสูตร “เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด” ณ.โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีท่านพลเอกสุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งนายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ และป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึก มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า/แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ และเพื่อให้เยาวชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า นายประสิทธิ์ ขวัญนอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางให้การต้อนรับ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง จำนวน ๑๑๕ คน ในการนี้ท่านพลเอกสุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้ปลูกต้นรวงผึ้งด้วย
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1648 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 266588 ครั้ง Your IP Address is 3.226.243.10
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 4 กันยายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/166 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า