[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว.....
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ศูนย์ฝึกอบรมครู โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เข..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้นำข้าราชการครู..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ?เก็บดาวมาฝากเธอ?
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ศูนย์ฝึกอบรมครู โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ (สพฐ...... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันรักการอ่าน
วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย เป็น "วันรักการอ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ (๔ ขวบ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๖๖๙ คน ในปีการศึกษา ๒๕..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบริษัทสร้างการดี
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท และ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ลูก ศ.ป.สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร.....
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในชื่อกิจกรรม " ๖ สั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาองค์กรส..... อ่านข่าวต่อ....