ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 385731  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : #Champion FomulaKid ๒๐๒๑

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดการแข่งขัน “Formula Kid ๒๐๒๑” สำหรับครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน Coding ซึ่งกติการแข่งขันโรงเรียนสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ทีมละ ๕ คน (ครู ๑ คน นักเรียน ๔ คน) โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้ส่งทีมเข้าแข่งขัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : #ธารน้ำใจจากครูสู่ศิษย์

      วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและบุคลากร ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙ ในรายของเด็กชายสุชาณัฐ จันทโชติ (โจนัส) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ของโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) กรณีของโจนัส คุณแม่ของโจนัสได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด ๑๙ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ตัวของโจนัสเองก็ติดเชื้อโควิด ๑๙ จากคุณแม่และเข้ารับการรักษาที่ศูนย์พักคอยวัดเน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : #ธารน้ำใจจากครูสู่ศิษย์

      วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและบุคลากร ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙ ในรายของเด็กชายสุชาณัฐ จันทโชติ (โจนัส) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ของโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) กรณีของโจนัส คุณแม่ของโจนัสได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด ๑๙ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ตัวของโจนัสเองก็ติดเชื้อโควิด ๑๙ จากคุณแม่และเข้ารับการรักษาที่ศูนย์พักคอยวัดเน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : #โครงการช่วยเหลือนักเรียนสู้ภัยโควิด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต๒

      วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยนางจินตนา กฐินทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวกนกกานต์ สิรกนก ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้เดินทางมามอบวัสดุที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ที่โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : #แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

      วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้ร่วมให้การต้อนรับ นางดารณี วรชาติ นายปราโมทย์ ตันดี ผู้พิทักษ์อนามัยประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางวิภา อัครานนทสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้มาเยี่ยมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา ประเมินความรอบรู้ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองจัดกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2564

     นายนิรันดร์ เรือนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง โดยมีกิจกรรมลงนามถวายพระพรระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2564 ประดับธงตราสัญลักษณ์รอบโรงเรียน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมเช่น การวาดภาพระบายสี การเขียนเรียงความเรื่องแม่ และการร้องเพลงเกี่ยวกับแม่ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : #พิธีลงนามMOU

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.ได้มีการประชุมลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ โรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศของคณะครุศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และห้องประชุมกล้วยไม้ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาปฐมวัยเข้าร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....เสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : #พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

      วันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมลำพู โรงแรมบ้านนายถึกโฮมเสตย์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : #ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนสู่ EEC

      วันที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้ส่งนักเรียน จำนวน ๔ คน พร้อมด้วยครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่คุณครูวรุต มะติมุ และคุณครูฉัตรกมล ตันชุน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนด้านหุ่นยนต์ อากาศยานไร้คนขับ BNS Robotic & Drone Workshop ๒๐๒๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้อำน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : #ทัศนศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา๒๕๖๓

      วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สายชั้นปฐมวัยโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา นำนักเรียนทัศนศึกษาที่มินิมูร่าห์ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มควายนมแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.หวัดฉะเชิงเทรา ในการทัศนศึกษาครั้งนี้โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับลูกหลาน ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษากับเด็กๆด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว กิจกรรมวันนี้เด็กๆได้ชมสัตว์ต่างๆอย่างใกล้ชิด ให้อาหารสัตว์ ให้นมสัตว์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : #ค่ายวิชาการปฐมวัย

      วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สายชั้นปฐมวัยโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการปฐมวัย ตามโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการระดับปฐมวัย โดยเมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.ได้มีพิธีเปิดค่ายกิจกรรม ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า กิจกรรมค่ายได้แบ่งกิจกรรมเป็น ๓ ฐาน ได้แก่ ฐานที่ ๑ บ้านนักวิทย์น้อย ฐานที่ ๒ ฐานเปิดโลกนิทาน ฐานที่ ๓ ศิลปะพาเพลิน จากการประเมินผลการจัดกิจกรรม เด็กๆทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข มีพัฒนาการที่ดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : #ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน

      วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้นำนักเรียนทัศนศึกษางาน NARIT Astro Fest ๒๐๒๑ – มหกรรมดาราศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โดยแบ่งช่วงเวลาในการทัศนศึกษาเป็น ๒ รอบ คือรอบแรกระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.เป็นรอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ จำนวน ๒๐๗ คน และรอบที่สองระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เป็นรอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๔ จำนวน ๒๐๗ คนเช่นกัน ขอขอบคุณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : #ตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยการนำของนางสาวจันทร ศรีสุรักษ์ สาธารณสุขอำเภอแปลงยาวพร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) พร้อมคณะครู และนายปรีชา จิตต์อารีย์เทพประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : #ธรรมะเพื่อเจ้าตัวน้อย

      วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สายชั้นปฐมวัยโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการธรรมะเพื่อเจ้าตัวน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแบบง่ายๆ เป็นการกล่อมเกลาจิตใจและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามแก่เด็กๆ โดยได้รับความเมตตาจากพระณรงค์ วิสุทฺธิญาโน อุทยานธรรมปลายนา ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาวนาวิมุต มาเป็นวิทยากรให้ธรรมะแก่เด็กๆ บรรยากาศของการเรียนรู้ธรรมะของเด็กๆในวันนี้เด็กๆมีความสุขกับการเข้าร่วมก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
หัวข้อข่าว : #สนามสอบตลาดบางบ่อ

      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สนามสอบตลาดบางบ่อ มีนักเรียนเข้าสอบโดยความสมัครใจ ๔ ห้อง จำนวนทั้งสิ้น ๗๒ คน จาก ๔ โรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๕ ได้แก่โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ โรงเรียนวัดไผ่แก้ว และโรงเรียนบ้านหนองสทิต ขอขอบคุณว่าที่ร้อยโท ศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมคณะ ที......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/91 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36